Cum trebuie sa transporti produsele agricole vegetale?

Regulile privind transportul rutier al produselor agricole vegetale spun clar ca in lipsa unui aviz de insotire a marfii, transportatorii pot da de bucluc. Potrivit legii, produsele agricole se transporta de la punctele de recoltare la spatiile de depozitare proprii ale exploatatiilor agricole in cauza, fara ca vehiculele folosite in acest scop sa fie obligate sa detina tichet de cantar. Nici pentru transportul direct de la punctele de recoltare la bazele de receptie/depozitare ale unitatilor de procesare nu este necesar tichetul de cantar, cu conditia insotirii vehiculului cu o copie a contractului incheiat intre producatorul agricol si procesatorul in cauza si cu avizul de insotire a marfii.

Transportul de la punctele de recoltare la alte spatii de depozitare decat cele proprii exploatatiei agricole sau la alte puncte de descarcare autorizate in vederea depozitarii sau comercializarii se poate face urmand aceleasi reguli, in limita a maximum 70 km de la locul de incarcare. Pe distante mai mari de 70 km de la locul de incarcare, transportul va fi insotit de documentele legale specifice transportului, de avizul de insotire a marfii si de tichetul de cantar.

Pentru cei care nu respecta conditiile impuse, s-au pregatit amenzi cuprinse intre 10.000 lei si 50.000 lei. Ba mai mult, fermierilor li se poate suspenda activitatea de la o luna pana la 6 luni si chiar sa li se confiste produsele. Amenzi intre 1000 si 5000 de lei risca sa primeasca conducatorii auto care nu au la bordul vehiculelor, pe perioada transportului, documente legale. sursa: agrobroker.ro

Reguli pentru transportul cerealelor

Parlamentul a aprobat, la finalul lunii iunie 2014, proiectul de lege privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Potrivit legii, produsele agricole vegetale obţinute după recoltare se transportă de la punctele de recoltare la spaţiile de depozitare proprii ale exploataţiilor agricole în cauză cu avizul de însoţire a mărfii, fără ca vehiculele folosite în acest scop să fie obligate să deţină tichet de cântar. Nici pentru transportul direct de la punctele de recoltare la bazele de recepţie/depozitare ale unităţilor de procesare nu este necesar tichetul de cântar, cu condiţia însoţirii vehiculului cu o copie a contractului încheiat între producătorul agricol şi procesatorul în cauză şi cu avizul de însoţire a mărfii.Transportul de la punctele de recoltare la alte spaţii de depozitare decât cele proprii exploataţiei agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării se poate face fără ca vehiculele să deţină tichetul de cântar, doar cu avizul de însoţire a mărfii, în limita a maximum 70 km de la locul de încărcare. Pe distanţe mai mari de 70 km de la locul de încărcare, transportul va fi însoţit de documentele legale specifice transportului, de avizul de însoţire a mărfii şi de tichetul de cântar.
Amenzile sunt: de la 10.000 lei la 50.000 lei, suspendarea activităţii de la o lună la 6 luni şi confiscarea produselor agricole pentru deţinătorii mărfii, respectiv de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru conducătorii auto care nu au la bordul vehiculelor, pe perioada transportului, documentele legale.

AIL TRANS SRL , este autorizata pentru transportul cerealelor

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 8 septembrie 2010 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul 109/2010
Art. 11
Autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă exclusiv hrană pentru animale.
Art. 12
(1)În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport al hranei pentru animale, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cu următoarele documente:
a)cererea de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b)copie a certificatului de înregistrare a unităţii emis de oficiul registrului comerţului;
c)copie a certificatului constatator al unităţii emis de oficiul registrului comerţului;
d)copie a certificatului de înmatriculare a mijlocului/ mijloacelor de transport al hranei pentru animale;
e)dovada achitării tarifului prevăzut la lit. B pct. 10 din anexa nr. 2 în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea.
(2)În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a documentaţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară a mijlocului de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
Art. 13
(1)Înregistrarea sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare privind siguranţa şi igiena furajelor, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2)Autoritatea sanitară veterinară competentă emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, mijloacele de transport al hranei pentru animale, care au fost înregistrate sanitar veterinar, numărul şi data emiterii înregistrării sanitare veterinare.
(3)Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite trimestrial direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, înregistrate sanitar veterinar.